Inscripció de pacients USH1B per a l’estudi d’història natural Uni-Rare llançat per La Foundation Fighting Blindness: un pas crític i necessari per a propers assaigs clínics i teràpies futures.

Uni-Rare és un estudi d’història natural sobre la progressió de la pèrdua de visió. És un pas essencial i necessari per donar suport a l’aprovació dels propers assajos clínics i les futures teràpies. Està patrocinat per la Foundation Fighting Blindness i és un nou estudi de 1500 persones amb un dels més de 300 gens rars associats a malalties hereditàries de la retina (DHR).

Perqiè és tant important aquest estudi per trobar un tractament per l’Usher 1B?

  • Aquesta informació es essencial per decidir si un atractament es efectiu i si finalment progressarà al llarg del assajos clínics i serà aprobat per la FDA (en aquest cas).
  • Sense aquesta informació, les empreses no invertiran ni el seu temps ni els seus diners en descobrir nous tractaments i finançar els assajos clínics necessaris.

Qui pot inscriure’s?

  • Majors de 4 anys.
  • Tenir diagnosticada una malaltia de la retina.
  • Tenir un gen de DHR amb com a mínim una mutació respoonsable de la malaltia de la retina.
Més info: NIH site Clinicaltrials.gov oUni-Rare Coordinating Center: Telf. 813-975-8690 / Email: ffb@jaeb.org

Si voleu ajudar-nos a finançar investigacions innovadores per vèncer la síndrome d'Usher, feu clic al botó de Donar.